BMI   ::: BIOMEDICI  ::: BMI


 :: I.ROČNÍK :: II.ROČNÍK :: III.ROČNÍK :: IV.ROČNÍK ::  V.ROČNÍK ::


ČÍSLICOVÉ SPRACOVANIE SIGNÁLOV

prednášajúci : Doc. Ing. Ľudmila Muzikářová Phd.
  http://fel.utc.sk
predmet : ČÍSLICOVÉ SPRACOVANIE SIGNÁLOV
  (3-1-1 zs) KRIS 
o predmete : 

   
literatúra : Kokuliaková, Rozinaj: ČSS I., Faber Bratislava, 1998
Rozinaj, Polec: ČSS II., Faber Bratislava, 1998
Mihálik: ČSS I.-skriptá, Alfa VŠT Košice, 1987
Magyar: ČSS II.-skriptá, Alfa VŠT Košice, 1987
 ČSS = Číslicové spracovanie signálov 
   
 

  1. prednášky :  

                   pripravuje sa zoznam kapitol

  2. labáky :  

                1. Generovanie periodického signálu pomocou MHB8031          »zip«
                2. Číslicové filtre s nekonečnou impulznou odozvou (NIO, IIR)
»zip«
                3. Realizácia číslicového filtra NIO pomocou procesoru MHB80B535
»zip«
                4. Číslicové filtre KIO=FIR 
                                                        »zip«
                5. Číslicové spracovanie statického obrazu jpeg                         
»zip«
                6. Číslicové spracovanie zvuku počítacom                                  
»zip«

 

  3. otázky na skúšku : .

                    1. princíp číslicového spracovania signálov, vzorkovanie, aliasing  
                    2. FFT s decimáciou v kmitočte a v čase  
                  .....
pripravuje sa
                  21. 
                  22. prostriedky technickej realizácie algoritmov ČSS


http://fel.utc.sk

 


  ĎALŠIE STRÁNKY :: bylinky :: freezi :: thebest :: my-boook ::

E-MAIL: biospoluziaci.biz Jana Mrázová  made in  Slovakia

NAJ.sk