bylinkáreň :: albumy :: žilina :: gymko :: walparers :: prechádzky :: záhradka :: ja 
     

BMI   ::: BIOMEDICI  ::: BMI

  

     
     

ŽILINSKÁ UNIVERZITA -» 
ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA -»

BIOMEDICÍNSKE INŽINIERSTVO 

     

 PREDMETY - POZNÁMKY K "BIO" PREDMETOM - 2.ročník

3.semester :

     ANATÓMIAaHISTOLÓGIA 2 (V PRíPRAVE)

     FYZIKA 2
     MATEMETICKÁ ANALÍZA 3 - KFIT
     TEORETICKÁ ELEKTROTECHNIKA 2
     PRAVDEPODOBNOSŤ A ŠTATISTIKA
      ELEKTRONIKA 1   
   
4.semester : 
    LEKÁRSKA BIOLÓGIA
     ELEKTRICKÉ MERANIA EM (*doc.zip)
     TEORETICKÁ ELEKTROTECHNIKA 3
     NUMERICKÁ A DISKRÉTNA MATEMETIKA
   VLNOVÉ PROCESY
      ELEKTRONIKA 2   (*doc.zip) 
   
 PREDMETY :: predmety odlišné :: rozdelenie podľa ročníkov::)
 FOTKY :: rozdelenie podľa ročníkov :: rok nástupu - rok ukončenia ::)
» 2003 - 2008 «
 linky na weby súvisiace s EF :: zoznam stránok školy ale aj študentov ::
E-MAIL: biospoluziaci.biz
ĎALŠIE WEBY :: bylinkáreň :: žilina :: slovensko :: prechádzky :: záhradka :: gymko gvo :: tapety :: thebest :: boook ::