freezi.net
freezi.net

1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
1. školský výlet - Strečno
2. školský výlet - Paríž
3. školský výlet - Praha
 školský výlet - lyžiarsky
tanečná - venček
stužková
maturita
stretávky

gymnázium veľká okružná - céééčkari 1995/1999


časy stredoškolské alebo spomienky na -nástiny

trieda 1.C

Naša trieda nebola nejak zvlášť výnimočná a ničím sa nejak extra nelíšila od ostatných tried, ale každý člen našej céééčky bol nenahraditelný originál, bez ktorého by sme to neboli MY. A HLAVNE  naša drahá triedna  profesorka, ktorá nám bola druhou mamou. A asi nikdy nepochopím, ako to s nami mohla vydržať tie štyri roky + školské výlety + neospravedlnené hodiny + neskoré príchody + nenapísané úlohy + zošity dejepisu na hodinách matiky +  ...... však my vieme čo všetko bolo treba žehliť....

Táto stránka je môj pokus o zoradenie všetkých udalostí do príjemných spomienok na tie "bezstarostné" časy, v podobe fotiek, citátov a videa.... ale aj aktuálne dopĺňanie fotiek,... zo súčastných akcií a stretávok.

trieda 1.C 

POMATURITNÉ STRETNUTIE PO 5-tich ROKOCH

Čas plynie veľmi rýchlo, a tak sme sa ani nenazdali a už uplynulo celých päť rokov od mája 1999, ked sme pri zelenom stole maturovali. Nechcem tu teraz vyratúvať všetky výhody a nevýhody, ktoré vyplývajú z plynutia času, ale jeden fakt nepochybný. Mnohých z Vás som už dlho nevidel. A keďže aj zvyky našich predkov majú pre nás jasné posolstvo, že ľudia by sa nemali prestať stretávať, chcem Vám už bez ďalších okolkov oznámiť termín nášho prvého oficiálneho pomaturitného stretnutia.

Pýtate sa teda

KEDY? 30. októbra 2004 o 16:00

KDE? Veľká okružná 22, 011 09 Žilina, budova GVO, 1. poschodie, miestnosť č. 35

PREČO? Lebo alebo aby mal Martin Mendel radosť

KTO? Triedna profesorka Mgr. Mária Sadloňová, 33 úspešných absolventov triedy 4.C v školskom roku 1998/1999 (viď priložený zoznam, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto pozývacieho listu) a možno príde aj kúzelník

ČO PRINIESŤ? Predovšetkým seba, potom horu dobrej nálady, nejaký fotografický dôkazový materiál, či už z dôb pôsobenia na strednej škole alebo aj z čias, ktoré nasledovali

ČO AK NIE? Na to odpovedám len parafrázou výroku profesora F. Svinčáka „...len Váš úmrtný list vydaný príslušným matričným úradom podľa miesta trvalého bydliska, Vás môže ospravedlniť, inak nič...“ 


ĎALŠIE WEBY :: žilina :: prechádzky :: kávička :: vyška :: pozadia :: best-links :: my-bookmarks :: fotogaléria ::