spolužiaci.biz
::spolužiaci.biz::

1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
1. školský výlet - Strečno
2. školský výlet - Paríž
3. školský výlet - Praha
 školský výlet - lyžiarsky
tanečná - venček
stužková
maturita
stretávky

gymnázium veľká okružná - céééčkari 1995/1999


časy stredoškolské alebo spomienky na -nástiny

  IV. ROČNÍKtrieda 4.C

   Naša trieda prekonala od 1. ročníka až po dnes, aspoň čo sa týka počtu jej obyvateľov, búrlivý vývoj. V prvej triede nás bolo 33, v druhej triede 34, na začiatku tretieho ročníka 34, po pár týýdňoch 33 a na konci už zase 34. Koľko nás bude tento školský rok? To Vám s istotou nepovie asi nikto. Dôležité však je, že síce rôzni ľudia prichádzajú a zase odchádzajú, no kvalita - tá zostáva. Najlepším a najstabilnejším prvkom našej triedy je naša pani profesorka triedna:
         "Z výsosti katedry ona nám svieti
         ona nám z ohňov nebeských letí,
         ona nám svety pohýna."
   Ak mám v skratke ešte nejako charakterizovať jednotlivé postavy našej triedy, myslím, že stačí povedať, že sme trieda plná výrazných indivíuí (presnejšie viď ZOZNAM ŽIAKOV TRIEDY: 4.C.), ktoré sa spoja do jedného výťazného družstva a o niekoľko mesiacov pri zelených stoloch získajú samé šestky.

                                                                                                 M.M.

 - vyšlo v ročenke na školský rok 1998/1999 

 

 

 

 


ĎALŠIE WEBY :: žilina :: prechádzky :: kávička :: vyška :: pozadia :: best-links :: my-bookmarks :: fotogaléria :: 

NAJ.sk