SPOLUŽIACI  SPOLUŽIAČKY  SPOLUŽIAČKY  SPOLUŽIACI  SPOLUŽIAČKY  SPOLUŽIACI  SPOLUŽIAK


cvičenia z informatiky


 možnosť stiahnuť si program Dev C++,
         ktorý bude využívaný na hodinách informatiky:
 
  http://switch.dl.sourceforge.net/sourceforge/dev-cpp/devcpp-4.9.9.2_setup.exe
  
 treba si stiahnuť rozšírenú knižnicu 'conio 1.2 and winbgim 3.52',
   je dostupná na stránke:
  http://www14.brinkster.com/aditsu/console/
 po rozzipovaní treba prekopírovať/prepísať súbory 'conio.h' a 'libconio.a'

 
 podmienky udelenia zápočtu z predmetu informatika:
 - aktívna účasť na cvičeniach
 - úspešné napísanie 2 písomiek
 - odovzdanie semestrálnej práce t.j. 3 okomentované príklady
   (matica alebo postupnosť, ukazovateľ, funkcie)
 

    prvý príklad v c - výpis slova Ahoj na obrazovku
    príklad 1_1_b.c - výpis Ahoj a používanie \n \t \r
    príklad 1_1_c.c - výpis vety a používanie \n \t \r
    príklad 1_2_a.c - výpis čísla, premennej
    príklad 1_2_b.c - výpis dvoch čísel, premenných
    príklad 1_2_c.c - výpis čísel v 10-dekadickej sústave
    príklad 1_2_d.c - výpis čísel v 8 a 16 sústave
    príklad 1_3_a.c - načítanie čísla do premennej
    príklad 1_3_b.c - načítanie 2 čísel do premenných
    príklad 1_4_a.c - načítanie dvoch čísel a výpočet obvodu a obsahu

    číselné sústavy - prevodník číselných sústav

    prik3-do-while_switch_if-else - ukazka switch, if-else if-else, whilw, do-while
    prik-matica - ukazka matica
 
 

  možnosť vytvorenia fotogalérií s možnosťou prístupu na Vami vybrané heslo

www.spoluziaci.biz/albumy

stručný návod v slovenskom jazyku pomôže aj laikom


E-MAIL: infospoluziaci.bizCOPYRIGHT © Jana Mrázová  made in  Slovakia

NAJ.sk

SPOLUŽIACI  SPOLUŽIAČKY  PROFESORI  SPOLUŽIAČKY  SPOLUŽIACI  PROFESORKY  SPOLUŽIACI