SPOLUŽIACI  SPOLUŽIAČKY  SPOLUŽIAČKY  SPOLUŽIACI  SPOLUŽIAČKY  SPOLUŽIACI  SPOLUŽIAK


cvičenia z informatiky - jazyk C


 späť na úvod C  

/* priklad p1_2_c.c  - výpis čísel na monitor v 10 sústave

 #include <stdio.h> 
 int main() 
 {
  int c, d; 
  c=025;
  d=0xab; 
  printf("Hodnota C je: %d, hodnota D je: %d. \n", c, d);
       /* Vypíše v dekadickej sústave. */
  scanf("%d"); 
 } 

 

  možnosť vytvorenia fotogalérií s možnosťou prístupu na Vami vybrané heslo

www.spoluziaci.biz/albumy

stručný návod v slovenskom jazyku pomôže aj laikom


E-MAIL: infospoluziaci.bizCOPYRIGHT © Jana Mrázová  made in  Slovakia

NAJ.sk

SPOLUŽIACI  SPOLUŽIAČKY  PROFESORI  SPOLUŽIAČKY  SPOLUŽIACI  PROFESORKY  SPOLUŽIACI