SPOLUŽIACI  SPOLUŽIAČKY  SPOLUŽIAČKY  SPOLUŽIACI  SPOLUŽIAČKY  SPOLUŽIACI  SPOLUŽIAK


cvičenia z informatiky - jazyk C


 späť na úvod C  

/* priklad p1_2_b.c - výpis dvoch čísel na monitor*/

 #include <stdio.h> /* vloženie knižnice pre vstup a výstup */
 int main()    /* hlavná funkcia programu */
 {
  int a, b; 
  a=133;
  b=24; 
  printf("Prva hodnota je: %d, druha hodnota je: %d\n", a, b); 
    /* počet %d musí byť rovnaký ako počet premenných!!*/
/* namiesto znaku %d sa vypíše hodnoty a,b za čiarkou */

  scanf("%d");
  scanf("%d");
 }

 

  možnosť vytvorenia fotogalérií s možnosťou prístupu na Vami vybrané heslo

www.spoluziaci.biz/albumy

stručný návod v slovenskom jazyku pomôže aj laikom


E-MAIL: infospoluziaci.bizCOPYRIGHT © Jana Mrázová  made in  Slovakia

NAJ.sk

SPOLUŽIACI  SPOLUŽIAČKY  PROFESORI  SPOLUŽIAČKY  SPOLUŽIACI  PROFESORKY  SPOLUŽIACI