SPOLUŽIACI  SPOLUŽIAČKY  SPOLUŽIAČKY  SPOLUŽIACI  SPOLUŽIAČKY  SPOLUŽIACI  SPOLUŽIAK


cvičenia z informatiky - jazyk C


 späť na úvod C  

/* priklad p1_1_a.c uvodny program - výpis 'Ahoj' na monitor*/

 #include <stdio.h> /* vloženie knižnice pre vstup a výstup */
 int main()    /* hlavná funkcia programu */
 {
  printf("Ahoj"); 
      /* 'printf' vypíše a obrazovku text v úvodzovkách */
  printf("Ahoj");
  printf("\n");
      /* '\n' kurzor na začiatok  ďalšieho riadku */
  printf("Ahoj\n");
  printf("\n");
  printf("Ahoj");
  scanf("%d"); 
            /* funkcia 'scanf' čaká na stlačenie klávesy enter */
      /*podržanie okna: getchar(); getch(); scanf("%d"); */
 
 }

 

  možnosť vytvorenia fotogalérií s možnosťou prístupu na Vami vybrané heslo

www.spoluziaci.biz/albumy

stručný návod v slovenskom jazyku pomôže aj laikom


E-MAIL: infospoluziaci.bizCOPYRIGHT © Jana Mrázová  made in  Slovakia

NAJ.sk

SPOLUŽIACI  SPOLUŽIAČKY  PROFESORI  SPOLUŽIAČKY  SPOLUŽIACI  PROFESORKY  SPOLUŽIACI