BMI   ::: BIOMEDICI  ::: BMI


 :: I.ROČNÍK :: II.ROČNÍK :: III.ROČNÍK :: IV.ROČNÍK ::  V.ROČNÍK ::


PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA V LEKÁRSTVE

prednášajúci : Ing. Jana Šutá, Primári jdn oddelení
  http://www.nspza.sk/
predmet : PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA V LEKÁRSTVE
  prax:(30hod z) NsP ŽA
o predmete : 

Tento predmet je vyučovaný v spolupráci so Žilinskou NsP (Nemocnica s Poliklinikou). Výučba prebiehala v niekoľkých kolách, kde sme sa postupne oboznamovali s jednotlivými oddeleniami.

   
literatúra : http://www.nspza.sk/
"hand-down"
   
 

      1.deň :   odbor informatiky
                         rádiodiagnostické 
                            

     2. deň :   rádioterapeutické
                          očné   

      3. deň : .  urologické
                          oddelenie hematológie a krvnej transfuziológie
                          kardiológia

      4. deň : .   funkčná diagnostika osteo ambulancia
                          chirurgické
                          neurologické

  prednášky : .  ...


http://www.nspza.sk/

 


  ĎALŠIE STRÁNKY :: bylinky :: freezi :: thebest :: my-boook ::

E-MAIL: biospoluziaci.biz Jana Mrázová  made in  Slovakia

NAJ.sk