predmet :

LEKÁRSKA ETIKA A BIOETIKA

    prednášajúci :  Doc. Nemčeková
   o predmete :  Lekárska etika a bioetika (2-2-0 zs) JLFUK 
 


Úzkosť
-najčastejší emocionálny stav pacientov
-strach-existuje objekt, ktorého sa bojím
-úzkosť je skôr neurčitá obava, ktorá dokáže vyústiť aj do fyzických problémov
-do istej miery je mobilizujúca, pripravuje človeka na ťažké životné situácie
-zlá je nízka miera úzkosti (napr. predoperačnej-potom ťažšie znášanie pooperačných dôsledkov), ale aj veľmi vysoká hladina úzkosti (človek vtedy potrebuje len zbaviť sa úzkosti, nič iné ho nezaujíma, robí napr. bezúčelné pochyby, má úplne zablokovanú pamäť, logické myslenie, ...)
-pri optimálnej hladine úzkosti napr. na skúške je možné "vyloviť z pamäte aj to, čo tam nie je"
-založená na vnútornej neistote- čím viac faktorov ma zneisťuje, tým vyššia hladina úzkosti, preto jeden zo základných prístupov k pacientovi má byť ten, že sa k nemu mám správať tak, aby som mu dal istotu (informáciami, komunikáciou, pozornosťou, ...)
-v zdravotníctve by mal pacient mať pocit dobre fungujúceho systému
-keď sa skombinuje bezmocnosť, pocit bezcennosti a beznádej, vzniká hlboká osobná kríza, existenciálne vákuum
-úzkosť-negatívne očakávanie, výhľad do budúcnosti
-úzkosť je ľudská záležitosť, strach je prirodzeným obranným mechanizmom v celej živočíšnej ríši
-vágna hranica medzi strachom a úzkosťou(strach môže prerásť do úzkosti, a naopak úzkosť sa môže skonkretizovať na určitý objekt)
-bezcennosť-skôr hodnotiaci faktor (pacient sám seba vníma napr. ako príťaž pre blízkych, personál a pod.)
-hlboká osobná kríza spôsobená uvedenými faktormi môže viesť k samovražde alebo u pacienta k žiadosti o eutanáziu 
-príčiny žiadostí o eutanáziu- spočiatku neznesiteľná bolesť, v súčasnosti viac nedôstojné podmienky, strata dôstojnosti