predmet :

LEKÁRSKA ETIKA A BIOETIKA

    prednášajúci :  Doc.  Nemčeková
   o predmete :  Lekárska etika a bioetika (2-2-0 zs) JLFUK 
 


Bolesť
-subjektívny zážitok (nedá sa objektivizovať, merať, kvantifikovať)
-definícia-bolesť je nepríjemnou senzorickou (zmyslovou) a emocionálnou skúsenosťou (zážitkom), ktorá sa vzťahuje k aktuálnemu (skutočnému) alebo potenciálnemu (len možnému) poškodeniu tkaniva, alebo skutočnosť opísaná v termínoch takéhoto poškodenia (podľa IASP)
-je vždy nepríjemná (pokiaľ nejde o masochistu)
-z uvedeného vyplýva, že bolesť môže byť vyvolaná psychogénnymi faktormi (poškodenie vôbec nemusí byť prítomné alebo potenciálne)

Prah bolesti
-je najmenšia úroveň bolesti, ktorú jedinec udáva pri aplikácii určitého bolestivého podnetu(tlakového, elektrického, tepelného).
-je pomerne stabilnuý, prevládajú v ňom fyziologické komponenty
-indikátor celkovej odolnosti voči bolesti
-rozdiely -medzi pohlaviami, typmi osobnosti, chorými s rôznymi druhmi ochorení
-ženy majú vo všeobecnosti nižší prah bolesti
-extrovertné typy (cholerik, sangvinik)-rýchle reakcie nervového systému, vyšší prah bolesti (potrebujú viac impulzov, aby cítili bolesť), dokážu sa odpútať od bolesti (plač, nadávanie, ...)
-bolesť je dôležitým signálom (je nebezpečné, ak chýba, napr. u chorých s poškodením nervového systému, napr. pri diabetes mellitus- chýba citlivosť na bolesť)
-chronická bolesť- samostatné ochorenie
-rozdiel medzi akútnou a chronickou bolesťou- v dĺžke trvania, perspektíve (ľahšie sa lieči akútna bolesť)

Tolerancia bolesti
-maximálna úroveň bolesti, ktorú jednotlivec ešte môže zniesť, pri ktorej sa usiluje zbaviť sa bolesti, uniknúť od bolestivého podnetu
-závisí viac od psychologických a sociokultúrnych faktorov, je pomerne menlivá aj u toho istého človeka

Čo ovplyvňuje zážitok bolesti
-vrátková teória - z periférie je ovplyňované prepúšťanie impulzov
- vstup do vrátkového systému je ovplyvňovaný vedomím (CNS) (človek v bezvedomí necíti bolesť)
-preto bolesť môže byť ovplyvnená psychicky, kultúrou, ostatnými zážitkami- modulácia bolesti
-kultúrne faktory -náboženstvo (nie práve kresťanstvo, ktoré neodmieta medikáciu, nevyžadujú mučeníctvo, ale vyžaduje takú medikáciu, aby pacient mal aspoň čiastočne jasné vedomie, aby bol pripravený na stretnutie s Bohom, ale aj aby mohol dôstojne odísť, vybaviť posledné záležitosti), napr. budzisti nepoužívajú analgetiká (ovplyvňovanie bolesti dýchaním), moslimovia menej
-situácia, v ktorej dôjde k bolesti
-pocit viny (zhoršuje prežívanie bolesti)
-emocionálny stav (pozitívna korelácia-priama úmernosť medzi bolesťou a úzkosťou, strachom, a všetkými uvedenými negatívnymi emóciami, hnev naopak odpútava od bolesti)
-muži sa odpútavajú od bolesti fajčením, alkoholom, ženy užívaním analgetík, muži viac vyhľadávajú spoločnosť, ženám pomáha napr. viera, modlitba
-bolesť a viera- u starších pacientov viera pomáha znášať bolesť, u mladších prežívanie bolesti rozkladá vieru (podľa výskumu)
-deti vraj horšie tolerujú bežné bolesti, ale lepšie tolerujú totálnu bolesť (onkologickú)
-komunikácia
-spôsob, akým upozorniť pacienta na príp. bolestivý zákrok

od 70. rokov- štúdie o vplyve psychických faktorov na správanie a konanie človeka
-správanie je reaktívne- odpoveď na podnety
-konanie- väčšia miera subjektivity, rozhodovania, motivácie ...
-fyziológia emócií
-výskum ukázal, ako životné situácie môžu ovplyvňovať fyziologické parametre, napr. nezamestnanosť- vysoké hladiny TK, cholesterolu a ďalšie- tento stav pretrvával, upravil sa až keď si človek našiel zamestnanie
-preukázalo sa, že nezamestnaní, ktorí mali emocionálnu podporu (manželky, rodiny), mali oveľa lepšie fyziologické parametre ako tí, ktorí podporu nemali
-podľa výskumu sa okrem sociálnej podpory ukázalo, že najdôležitejšia je vnútorná sila-schopnosť prekonávať ťažké životné situácie
-nezdolnosť- vlastnosť, schopnosť brať prekážky ako mobilizáciu (súvisí s tým určité množstvo agresivity: agresivita- biologický parameter, obranná reakcia, agresia- individuálna vlastnosť, črta osobnosti)
-obranné reakcie- agresivita alebo únik (napr. uzavretie sa do seba), alebo až patologické reakcie riešené psychológmi a psychiatrami