BMI   ::: BIOMEDICI  ::: BMI


 :: I.ROČNÍK :: II.ROČNÍK :: III.ROČNÍK :: IV.ROČNÍK ::  V.ROČNÍK ::


LEKÁRSKA ETIKA A BIOETIKA

prednášajúci : doc. PhDr. Mária Nemčeková, CSc.
  http://www.lefa.sk/deptwebs_out/stranka_sk.aspx?kto=oset
predmet : LEKÁRSKA ETIKA A BIOETIKA

  (2-2-0 zs)JLFUK
o predmete : 

Úvod do bioetiky a lekárskej etiky, základné otázky morálky, Hippokratova tradícia. Práva pacientov. Základy ľudskej komunikácie, kolegiálne vzťahy. Osobnosť pacienta, kvalita života. Problémy utrpenia, morálne problémy chronických ochorení. Využitie techniky a jej morálne dôsledky, závislosť pacienta od technických zariadení a morálne aspekty. Lekársky a biomedicínsky výskum. Transplantológia. Etické problémy genetiky.

   
literatúra : Nemčeková, a kol., Práva pacientov - filozofická reflexia a zdravotnícka prax., 2000 Martin
   
 

  1. prednáška : Dôstojnosť                              »zip«
                 :   pojem dôstojnosť, dôstojný prístup k človeku, vedomie dôstojnosti

  2. prednáška : Úzkosť                                        »zip«

  3. prednáška : .  Strach a úzkosť                     »zip«

  4. prednáška : Bolesť                                          »zip«
                 :   prah bolesti, tolerancia bolesti, čo ovplyvní zážitok bolesti

  5. prednáška : .  Potreby                                      »zip«
                 :   ľudské potreby, neistota, duchovné potreby

  6. prednáška : .  Vzťah                                           »zip«
                 :   vzťah lekára a pacienta v informačnej spoločnosti

  7. prednáška : .  Charta                                        »zip«
                 :   charta práv pacienta v Slovenskej republike

  8. prednáška : .  Hospic                                        »zip«
                 :   hospicová starostlivosť

  9. prednáška : .  ...


http://www.lefa.sk/deptwebs_out/stranka_sk.aspx?kto=oset

 


  ĎALŠIE STRÁNKY :: bylinky :: freezi :: thebest :: my-boook ::

E-MAIL: biospoluziaci.biz Jana Mrázová  made in  Slovakia

NAJ.sk