BMI   ::: BIOMEDICI  ::: BMI


 :: I.ROČNÍK :: II.ROČNÍK :: III.ROČNÍK :: IV.ROČNÍK ::  V.ROČNÍK ::


ZÁKLADNÉ DIAGNOSTICKÉ METÓDY V MEDICÍNE

prednášajúci : Prof.MUDr. Ján Jakuš DrSc.
  http://www.lefa.sk/deptwebs_out/stranka_sk.aspx?kto=biof
predmet : ZÁKLADNÉ DIAGNOSTICKÉ METÓDY V MEDICÍNE

  (2-2-0 zs)JLFUK
o predmete : 

Diagnostické a terapeutické metódy v medicíne zahrňujú metódy mechanické, tepelné, optické, akustické, elektro - magnetické a ich kombinácie.
V predmete budú opísané: 
1. základné princípy diagnostických metód (meranie tlaku, objemu, prietoku krvi a vzduchu, ergometria, palpácia, perkusia, auskultácia, fonokardiografia, meranie telesnej teploty, svetelná a elektrónová mikroskopia, endoskopia, fibroskopia, elektrodiagnostické metódy - ENG, EMG, EKG, EEG, telemetria, chronaximetria.
2. základné liečebné metódy a postupy - mechanické (masáž, litotripsia), elektromagnetické (elektrokonvulzia a defibrilácia, pacemaking, elektrostimulácia nervov a svalov, galvanizácia, diadynamické prúdy, ionoforéza, diatermia, magnetoterapia), teploliečebné metódy (vodoliečba, liečba IČ a UF žiarením), náhrada funkcie srdca (mimotelový obeh), náhrada funkcie obličiek (hemodialýza), vnútroočné a kochleárne implantáty, liečba ultrazvukom a laserom.

   
literatúra : Kolaj, F. a kol.: Diagnostické metódy, Osveta Martin1976
   
 

  1. prednáška : Historický vývoj medicíny a jej metód                               »zip«

  2. prednáška : Živý organizmus - zdroj biologických signálov            

  3. prednáška : .  Základné vyšetrovacie metódy v medicíne                     

  4. prednáška : .  Základné diagnostické metódy v medicíne                     

  5. prednáška : .  Základné terapeutické metódy v medicíne                     

  6. prednáška : .  Fyzikálne diagnostické metódy - Mechanické             

  7. prednáška : .  Fyzikálne diagnostické metódy - elektrodiagnostické

  8. prednáška : .  Fyzikálne diagnostické metódy - elektromechanické

  9. prednáška : .  Fyzikálne diagnostické metódy - optické a optoelektrické

10. prednáška : .  FDM - ultrazvukové zobrazovacie a dopplerovské dg. metódy

11. prednáška : .  FDM - Rőntgenologické vyšetrovacie metódy

12. prednáška : .  Fyzikálne diagnostické metódy

13. prednáška : .  Fyzikálne diagnostické metódy - magnetické


http://www.lefa.sk/deptwebs_out/stranka_sk.aspx?kto=biof

 


  ĎALŠIE STRÁNKY :: bylinky :: freezi :: thebest :: my-boook ::

E-MAIL: biospoluziaci.biz Jana Mrázová  made in  Slovakia

NAJ.sk