BMI   ::: BIOMEDICI  ::: BMI


 :: I.ROČNÍK :: II.ROČNÍK :: III.ROČNÍK :: IV.ROČNÍK ::  V.ROČNÍK ::


TEÓRIA SIGNÁLOV A SYSTÉMOV

prednášajúci : Doc. Ing. Fedor Hrnčiar Phd.
  http://fel.utc.sk
predmet : TEÓRIA SIGNÁLOV A SYSTÉMOV
  (3-1-1 zs) KRIS 
o predmete : 

Fyzikálne vlastnosti signálov. Spektrálna analýza signálov. Spojité a diskrétne transformácie. Vzorkovanie a kvantovanie signálov. Štatistické vlastnosti signálov. Korelačné funkcie a spektrálna výkonová hustota, štatistika náhodného procesu. Metódy analýzy systému, spracovanie signálov v systémoch. Prenosové funkcie. Konkrétne systémové riešenia. Frekvenčný a časový multiplex.

   
  Prchal,J.: Signály a soustavy. Praha, SNTL/ALFA, 1987
Hrnčiar,F.:Teória oznamovania a lineárne obvody Bratislava, ALFA, 1990
   
 

   I. prednášky :  

                   pripravuje sa zoznam kapitol

  II. labáky :  

         1. Hodnotenie kvality telefónneho kanála                                        »tss1«
         2. Harmonická analýza periodick. signálu pomocou prístrojov         »tss2«
         3. Harmonická analýza periodického signálu pomocou počítača      »tss3«
         4. Štatistické spracovanie náhodného procesu pomocou počítača    »tss4«
         5. Simulácia kódov na počítači                                                          »tss5«
         6. Amplitúdová modulácia                                                                 »tss6«

 

  III. otázky na skúšku : .

                    1. 
                  .....
pripravuje sa
                  21. 
                  22. 


http://fel.utc.sk

 


  ĎALŠIE STRÁNKY :: bylinky :: freezi :: thebest :: my-boook ::

E-MAIL: biospoluziaci.biz Jana Mrázová  made in  Slovakia

NAJ.sk