BMI   ::: BIOMEDICI  ::: BMI


 :: I.ROČNÍK :: II.ROČNÍK :: III.ROČNÍK :: IV.ROČNÍK ::  V.ROČNÍK ::


TEÓRIA OBVODOV

prednášajúci : Doc. Ing. Fedor Hrnčiar Phd.
  http://fel.utc.sk
predmet : TEÓRIA OBVODOV
  (2-1-1 zs) KRIS 
o predmete : 

Obvodové funkcie a ich vlastnosti. Frekvenčné charakteristiky elektrických obvodov. Aproximačné úlohy a metódy ich riešenia. Syntéza dvojpólov. Syntéza dvojbrán so zadanými frekvenčnými alebo časovými charakteristikami. Návrh elektrických frekvenčných filtrov, korektorov, oneskorovacích a umelých vedení. Metódy optimálnej realizácie elektrických obvodov. Teória citlivosti a tolerančný návrh obvodov.

   
  Hrnčiar, F. a kol.: Teória oznam. a lineárne obvody, Bratislava, ALFA, 1988
Čajka, J.; Kvasil, J.: Teorie lineár.obvodů.Praha, SNTL, 1979
Kvasil, J.; Čajka, J.: Úvod do syntézy lineárních obvodů, Praha, SNTL, 1981
   
 

   I. prednášky :  

                   pripravuje sa zoznam kapitol

  II. labáky :  

         1. Meranie na dvojpóloch                                            »to1«
         2. Meranie prenosových charakteristík dvojbrán         »to2«
         3. Návrh reaktančných filtrov pomocou počítača       »to3«
         4. Meranie aktívnych a elektromechanických filtrov   »to4«
         5. Meranie na vidliciach                                              »to5«
         6. Číslicové spracovanie zvuku počítacom                 »to6«

 

  III. otázky na skúšku : .

                    1. 
                  .....
pripravuje sa
                  21. 
                  22. 


http://fel.utc.sk

 


  ĎALŠIE STRÁNKY :: bylinky :: freezi :: thebest :: my-boook ::

E-MAIL: biospoluziaci.biz Jana Mrázová  made in  Slovakia

NAJ.sk