BMI   ::: BIOMEDICI  ::: BMI


 :: I.ROČNÍK :: II.ROČNÍK :: III.ROČNÍK :: IV.ROČNÍK ::  V.ROČNÍK ::


TEÓRIA INFORMÁCIÍ

prednášajúci : Prof. Tomašov Phd., Doc. Ing. Ľ. Muzikářová Phd.
  http://fel.utc.sk
predmet : TEÓRIA INFORMÁCIÍ
  (3-1-0 zs) KRIS 
o predmete : 

Miesto teórie informácií v systémovej a obvodovej teórii a v skladbe študijných plánov. Opis zdrojov informácií pomocou aparátu teórie pravdepodobnosti. Informačné vlastnosti zdroja informácie pre diskrétne a pre spojité náhodné premenné. Postupy pre minimálny opis zdroja (kompresia dát). Aplikácie entropie, podmienenej entropie, relatívnej entropie, vzájomnej informácie a relatívnej entropie pre komunikačné a riadiace systémy (matematická podstata, systémové a obvodové súvislosti). Informačné vlastnosti diskrétnych a spojitých kanálov. Rozšírenie pravidiel pre manipuláciu s informáciou na multikanály (teória informácií pre komunikačné siete). Výpočtová komplexita (informačná a časová zložitosť programu pre univerzálny počítač). Aplikácie pre trh cenných papierov a pre investície. 

   
  Tomašov, P.: Teória informácií, VŠDS v Žiline, 1996-skriptum
Tomašov,P.: Teória informácií, Edičné stredisko ŽU v Žiline, 1999
   
 

   I. prednášky :  

                   pripravuje sa zoznam kapitol

  

  II. otázky na skúšku : .

                    1. 
                  .....
pripravuje sa
                  21. 
                  22. 


http://fel.utc.sk

 


  ĎALŠIE STRÁNKY :: bylinky :: freezi :: thebest :: my-boook ::

E-MAIL: biospoluziaci.biz Jana Mrázová  made in  Slovakia

NAJ.sk