BMI   ::: BIOMEDICI  ::: BMI


 :: I.ROČNÍK :: II.ROČNÍK :: III.ROČNÍK :: IV.ROČNÍK ::  V.ROČNÍK ::


SPRACOVANIE A ANALÝZA OBRAZU

prednášajúci : Doc. Ing. Miroslav Hrianka Phd.
  http://fel.utc.sk
predmet : SPRACOVANIE A ANALÝZA OBRAZU
  (2-0-2 zs) KEE 
o predmete : 

Základné poznatky o svetle - charakteristika svetla, kladenie farieb, chromatický diagram, snímanie obrazu, digitalizácia obrazu. Ľudské oko a videnie. Obrazová reprezentácia - binárny obraz, čiernobiely obraz, farebný obraz, multispektrálny obraz, grafické formáty obrazu. Analýza obrazu - prehľad, predspracovanie, hranová detekcia, segmentácia, diskrétna transformácia, histogram. Obnovenie obrazu - šum, filtrácia. Zlepšenie obrazu - modifikácia čiernobieleho obrazu, histogramu, kontrastu, farby, ostrosti, vyhladenia. Kompresia obrazu - bezstratová a stratová. Lekárske a biomedicínske aplikácie spracovania obrazu. Archivovanie obrazu.

   
literatúra : Scott E. Umbauch: Computer Vision and Image Processing, Prentice - Hall, Inc. 1988
Ružický,Ferko: Počítačová grafika a spracovanie obrazu,Sapienta1995
Šonka,Hlaváč: Počítačové vidění, Grada 1992
   
 

    I. prednášky :  

                   pripravuje sa zoznam kapitol

  

  II. otázky na skúšku : .

         1. počítačové videnie  »ťahák«
         2. systémy počítačového zobrazovania  »ťahák«
         3. ľudské vizuálne videnie  »ťahák«
         4. interpretácia obrazu, poznatky obrazových súborov  »ťahák«
         5. analýza obrazu, systémový model  »ťahák«
         6. predspracovanie obrazu, konvolúcia  »ťahák«
         7. obrazová algebra, aritmetické a logické operácie  »ťahák«
         8. priestorové (geometrické) filtre  »ťahák«
         9. obrazová kvantifikácia, redukcia dát  »ťahák«
        10. hranová / čiarová detekcia  »ťahák«
        11. segmentácia obrazu  »ťahák«
        12. morfologické filtrovanie  »ťahák«
        13. diskrétne transformácie, charakteristika  »ťahák«
        14. filtrovanie obrazu, metódy a druhy filtrov  »ťahák«
        15. obnovenie obrazu, proces obnovy  »ťahák«
        16. degradačný proces, systémový model  »ťahák«
        17. šum v obraze, druhy šumov  »ťahák«
        18. odstraňovanie šumu z obrazu  »ťahák«
        19. zlepšovanie(skvalitnenie) obrazu, metódy a operácie  »ťahák«
        20. úprava obrazu, rovnica zobrazenie, histogram  »ťahák«

 


http://fel.utc.sk

 


  ĎALŠIE STRÁNKY :: bylinky :: freezi :: thebest :: my-boook ::

E-MAIL: biospoluziaci.biz Jana Mrázová  made in  Slovakia

NAJ.sk