BMI   ::: BIOMEDICI  ::: BMI


 :: I.ROČNÍK :: II.ROČNÍK :: III.ROČNÍK :: IV.ROČNÍK ::  V.ROČNÍK ::


LEKÁRSKA BIOFYZIKA

prednášajúci : Prof.MUDr. Ján Jakuš DrSc.
  http://www.lefa.sk/deptwebs_out/stranka_sk.aspx?kto=biof
predmet : LEKÁRSKA BIOFYZIKA
  (2-2-0 zs)JLFUK
o predmete : 

Biofyzika bunky. Štruktúra a funkcia bunečných membrán. Potenciály. Biofyzikálne princípy kontrakcie svalov. Elektrická aktivita srdca. Biofyzika obehového systému. Biofyzikálny základ dýchania.Biofyzika sluchu a zraku. Interakcia mechanických a meteorologických faktorov so živými organizmami. Termoterapeutické metódy. Interakcia elektrických a magnetických polí so živými organizmami. Elektroterapeutické metódy.

   
literatúra : Dobiaš, J. a kol.: Cvičenia a úlohy z biológie, Univerzita Komenského v Bratislave, JLFUK v martine, 1992
  *.doc
 

    I. prednášky : postupne budú doplnené »zip«

  II. otázky ku skúške : .  


http://www.lefa.sk/deptwebs_out/stranka_sk.aspx?kto=biof


  ĎALŠIE STRÁNKY :: bylinky :: freezi :: thebest :: my-boook ::

E-MAIL: biospoluziaci.biz Jana Mrázová  made in  Slovakia

NAJ.sk