BMI   ::: BIOMEDICI  ::: BMI


 :: I.ROČNÍK :: II.ROČNÍK :: III.ROČNÍK :: IV.ROČNÍK ::  V.ROČNÍK ::


ZÁKLADY FYZIOLÓGIE A PATOLOGICKEJ FYZIOLÓGIE 1

prednášajúci : Prof.MUDr.Kamil Javorka DrSc.
  http://www.lefa.sk/deptwebs_out/stranka_sk.aspx?kto=fyzl
predmet : ZÁKLADY FYZIOLÓGIE A PATOLOGICKEJ FYZIOLÓGIE 1
  (2-2-0 zs) JLFUK
o predmete :  Úvod do fyziológie a patofyziológie.
Fyziológia a patofyziológia krvi.
Fyziológia a patofyziológia srdca.
Elektrická aktivita srdca.
Hemodynamika.
Krvný tlak a jeho poruchy.
Regulácia krvného obehu.
Ventilácia pľúc a jej poruchy.
Mechanika parametrov dýchania.
literatúra : Trojan, S.: Učebnica fyziológie I., II., Osveta 1992
Hulín, I. a kol.: Patofyziológia. Slovenská akademická tlač, 1996
Javorka, K. a kol.: Učebnica patofyziológie, Osveta 1999
  »ťahák celá fyziológia a patológia I.«
 

1. prednáška : KRV                                               »ťahák«

2.prednáška : SRDCE                                         »ťahák«

3. prednáška : DÝCHANIE                             »ťahák«

0. prednáška :


http://www.jfmed.uniba.sk/novyweb/novahomepage.htm

 


  ĎALŠIE STRÁNKY :: bylinky :: freezi :: thebest :: my-boook ::

E-MAIL: biospoluziaci.biz Jana Mrázová  made in  Slovakia

NAJ.sk