BMI   ::: BIOMEDICI  ::: BMI


 :: I.ROČNÍK :: II.ROČNÍK :: III.ROČNÍK :: IV.ROČNÍK ::  V.ROČNÍK ::


LEKÁRSKA BIOLÓGIA

prednášajúci : Doc.MUDr.Martin Péč Ph.D.
  http://www.lefa.sk/deptwebs_out/stranka_sk.aspx?kto=biol
predmet : LEKÁRSKA BIOLÓGIA
  (2-2-0 zs)JLFUK
o predmete : 

Súčasná oblasť bunkovej a molekulárnej biológie je základom prebiehajúcej biologickej revolúcie, ktorej dôsledky zasahujú do spoločenskej a technickej praxe. Absolventi Lekárskej biológie ovládajú zákady cytológie a fyziológie bunky, poznajú mechanizmy, ktoré vedú k poškodeniu bunky a organizmu. Zoznámia sa s princípami genetických metód používaných na detekciu a diagnostiku normálnych a patologických znakov. Poznajú princípy metód molekulárnej biológie a možnosti ich využitia v zdravotníckej i technickej praxi.

   
literatúra : Nečas o. a kol.: Bilogie. Učebnice pro lékařské fakulty 2, přepracované a rošířené vydání, Avicenum, Osveta,1989
Nečas O. a kol.: Obecná bilogie pro lékařské fakulty, 3.přepracované vydání, Nakladatelství Jinočany, H H, 1. vydání, 2000
Dobiaš, J. a kol.: Cvičenia a úlohy z biológie, Univerzita Komenského v Bratislave, JLFUK v martine, 1992
  *.doc
 

    I. prednášky : postupne budú doplnené »zip«

  II. otázky ku skúške : .  


http://www.lefa.sk/deptwebs_out/stranka_sk.aspx?kto=biol


  ĎALŠIE STRÁNKY :: bylinky :: freezi :: thebest :: my-boook ::

E-MAIL: biospoluziaci.biz Jana Mrázová  made in  Slovakia

NAJ.sk