BMI   ::: BIOMEDICI  ::: BMI


 :: I.ROČNÍK :: II.ROČNÍK :: III.ROČNÍK :: IV.ROČNÍK ::  V.ROČNÍK ::


ELEKTRONIKA 2

prednášajúci : Doc. Ing. Miroslav Hrianka Phd.
Doc. Ing. Jozef Čuntala Phd.
  http://fel.utc.sk/kee/main_sk.htm
predmet : ELEKTRONIKA 2
  (2-0-3 zs) KEE 
o predmete : 

Napájacie zdroje, lineárne a impulzné regulátory napätia, konvertory napätia. Logické obvody, parametre, štruktúra a charakteristika obvodov TTL, MOS, CMOS, analógové spínače a multiplexory, preklápacie obvody. Základné lineárne čítače a registre D/A a A/D prevodníky. Programovateľné logické súčiastky, polovodičové pamäti, úvod k mikroprocesorom a mikropočítačom. Elektromagnetická kompatibilita. Spoľahlivosť súčiastok a obvodov.

   
literatúra : Čuntala J.,Hrianka M.,Kejzlar M.: Elektronika, Skriptá ŽU v Žiline,1999
Burger, I.; Hudec, L.: Elektronické prvky, Vš. uč., Alfa Bratislava, 1989
Seifert, M.: Polovodičové prvky a obvody na spracovanie spojitých signálov, Alfa Bratislava, 1988
Čuntala, J. a kol.: Elektronika pre oznamovanie a zabezpečovanie, skriptá VŠDS, Alfa Bratislava 1986
Čuntala, J. a kol.: Elektronika pre oznamovanie a zabezpečovanie (návody na cvičenia), skriptá VŠDS, Alfa Bratislava 1988
  *.doc
 

    I. prednášky :  

                   pripravuje sa zoznam kapitol

  II. otázky na skúšku :

                   sa pripravuje

 III. laboratórne cvičenia : »zip2«

                č.1 -Tranzistorové spínače
                č.2 - Sieťové napájacie zdroje
                č.3 - Číslicové logické obvody
                č.4 - Preklápacie obvody 
                č.5 - D/A a A/D - prevodníky 
                č.5 - Mikroprocesory a mikropočítače 

pokyny pre vypracovanie:

POZNÁMKY:

-Ku každému protokolu z laboratórnych cvičení priložiť podpísané podklady vypočítaných a nameraných hodnôt.

-Protokol z laboratórnych cvičení môže byť spracovaný v pracovnom zošite formátu A4 pri splnení vyššie uvedených bodov alebo na samostatných listoch formátu A4.

-Protokol z laboratórnych cvičení je možné napísať rukopisom alebo na PC.


http://fel.utc.sk/kee/main_sk.htm

 


  ĎALŠIE STRÁNKY :: bylinky :: freezi :: thebest :: my-boook ::

E-MAIL: biospoluziaci.biz Jana Mrázová  made in  Slovakia

NAJ.sk