bylinkáreň :: albumy :: žilina :: gymko :: walparers :: prechádzky :: záhradka :: ja 
     

BMI   ::: BIOMEDICI  ::: BMI

  

     
     

ŽILINSKÁ UNIVERZITA -» 
ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA -»

BIOMEDICÍNSKE INŽINIERSTVO 

     

 PREDMETY - POZNÁMKY K "BIO" PREDMETOM

      1.semester :  ZÁKLADY CHÉMIE

      2.semester :  ZÁKLADY BIOCHÉMIE, ANATÓMIAaHISTOLÓGIA 1
      3.semester :  ANATÓMIAaHISTOLÓGIA 2
      4.semester :  LEKÁRSKA BIOLÓGIA 
      5.semester :  LEKÁRSKA BIOFYZIKA
      6.semester :  FYZIOLÓGIAaPATOL 1,SPRAC.aANAL.OBRAZU, MIKRO-E
      7.semester :  FYZIOLÓGIAaPATOL 2,ŽaOŽ,  SSL
      8.semester :  RNM,  BIOMATERIÁLY
      9.semester :  ETIKA, MANAŽMENTvL, EKOLÓGIA, PRÍSTR.TECHN., RP
    10.semester :  PSYCHOLÓGIA,  DIPLOMKA
 PREDMETY :: predmety odlišné :: rozdelenie podľa ročníkov::)
 FOTKY :: rozdelenie podľa ročníkov :: rok nástupu - rok ukončenia ::)
 linky na weby súvisiace s EF :: zoznam stránok školy ale aj študentov ::
E-MAIL: biospoluziaci.biz
ĎALŠIE WEBY :: bylinkáreň :: žilina :: slovensko :: prechádzky :: záhradka :: gymko gvo :: tapety :: thebest :: boook ::