bylinky :: albumy :: žilina :: gymko :: walparers :: prechádzky :: záhradka :: ja 
     

BMI   ::: BIOMEDICI  ::: BMI

  

     
     

ŽILINSKÁ UNIVERZITA -» 
ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA -»

BIOMEDICÍNSKE INŽINIERSTVO 

     

  nový interdisciplinárny študijný odbor elektrotechnickej fakulty s jeseniovou lekárskou fakultou

     


Široký prehľad o moderných technických prostriedkoch biomedicíny, diagnostických, liečebných a rehabilitačných prístrojoch, ich bezpečného použitia a svetovom trende ich vývoja. Vedomosti o základných princípoch činnosti a pôsobenia technických prostriedkov, nutné pre adaptabilitu absolventa. Primerané vedomosti z teoretických a vybraných klinických lekárskych disciplín pre pochopenie účelu aplikácie technických prostriedkov, schopnosť posúdenia ich funkčnosti v daných podmienkach a pre vytvorenie podmienok pre vzájomnú kvalifikovanú komunikáciu s lekármi. Vedomosti o existujúcich informačných systémoch za účelom jednak ich kvalifikovaného využívania na lokálnej, národnej i medzinárodnej úrovni, jednak ich tvorby pre potreby konkrétneho pracoviska. Primerané manažérske schopnosti orientované hlavne na riadenie v oblasti technického zabezpečenia, v oblasti využívania informačných technológií a v oblasti vzdelávania personálu. Cieľom denného štúdia je vychovať absolventa, ktorý bude mať komplexné vedomosti v oblasti technicky podporovanej biomedicíny, ktorý bude vnímať potreby biomedicínskeho prostredia a bude schopný na primeranej úrovni komunikovať s lekárskym prostredím.
     

50. výročie EF Žilinskej Univerzity

 

http://fel.utc.sk/www/vnutorne_predpisy/client-data/
                                                                     novy_studijny_skusobny.pdf


 PREDMETY :: rozdelenie podľa ročníkov::)


 FOTKY :: rozdelenie podľa ročníkov :: rok nástupu - rok ukončenia ::)

 linky na weby súvisiace s EF :: zoznam stránok školy ale aj študentov ::
E-MAIL: biospoluziaci.biz
ĎALŠIE WEBY :: bylinkáreň :: žilina :: slovensko :: prechádzky :: záhradka :: gymko gvo :: tapety :: thebest :: boook ::